px1.gif bg_left.gif
 
Rekord u prodaji
Najbolji pregled najnovijih
svetskih znanja na polju
edukacije...
10.000.000
Primeraka za 12 meseci!

"Jednostavno najbolja knjiga o savremenim nastavnim metodama koju sam ikada video i koja je napisana na isti uzbudljiv način koji promoviše delotvorno učenje. Kada je prvi put izdana, avionom smo dopremili u Singapur po primerak za sve naše nastavnike. Nastavnici koji nam se javljaju za posao takođe dobijaju po jedan njen primerak kao nagoveštaj naših ciljeva i metoda vaspitanja. To je izuzetno pregledan rad i praktičan vodič." Dejvid A. Peri, predsednik Overseas Family School, Singapur

"Huh! Najinspirativnija i najinformativnija knjiga o mozgu i ubrzanom učenju koju sam ikada pročitala. Predodređena je da postane klasika." Dajan Lumens, predsednica Global Leadinga, San Dijego, Kalifornija i autorka knjige Punim samopouzdanjem napred (Full Esteem Ahead)

"Ovo je knjiga za koju bih voleo da sam je sam napisao. Pristupačna je, značajna i preobražajna. Promeniće život. Trebalo bi da promeni i obrazovanje." Ser Kristofer Bol, predsedavajući Britanske kampanje za učenje. "Danas, više nego ikada ranije, postoji potreba za ponovnim definisanjem sveukupnog pojma obrazovanja i učenja. Ova nam knjiga sjajno pokazuje kako to učiniti." Čarls Hendi, Velika Britanija, autor knjige Doba nerazumnosti (The Age Of Unreason)

 
.
 
Uvod
  Najnovija revolucija u istoriji: moć menjanja vlastitog života 19
.
. 1. poglavlje: Budućnost 37
    Sesnaest glavnih trendova koji ce oblikovati svet
     1. Doba brzog komuniciranja 39
     2. Svet bez ekonomskih granica 49
     3. Cetiri skoka prema jedinstvenoj svetskoj ekonomiji 51
     4. Trgovina i ucenje putem Interneta 57
     5. Novo uslužno drustvo 59
     6. Sjedinjavanje velikih i malih 61
     7. Novo doba dokolice 65
     8. Promenljivo lice rada 67
     9. Žene na rukovodecim položajima 69
    10.Ponovno otkrice naseg zadivljujuceg mozga 71
    11. Kulturni nacionalizam 73
    12. Procvat najnižih slojeva drustva 75
    13. Aktivno starenje stanovnistva 77
    14. Novo sirenje ideologije "sam svoj majstor" 79
    15. Saradnicko preduzetnistvo 81
    16. Pobeda pobedinca 81
.
. 2. Zašto ne najbolje? 85
    Trinaest koraka potrebnih za drustvo koje uci u 21. veku
     1. Nova uloga elektronskih komunikacija 91
     2. Naucite da radite sa racunarima i Internetom 93
     3. Dramaticna potreba za unapredenjem obrazovanja roditelja 95
     4. Prioriteti zdravstvene brige u ranom detinjstvu 95
     5. Razvojni programi u ranom detinjstvu 97
     6. Druge možete sustici u bilo kojem stadijumu razvoja 97
     7. Prilagodavanje svakom pojedinacnom stilu 99
     8. Uciti kako uciti i uciti kako misliti 99
     9. Sta bi se trebalo uciti u skolama? 101
    10. Ucenje na cetiri nivoa 107
    11. Trostruka svrha ucenja 109
    12. A gde bi trebalo da ucimo? 109
    13. Budite bez predrasuda t jasno komunicirajte 113
.
. 3. Upoznajte svoj čudesni mozak 113
    Vi ste vlasnik najsnažnijeg racunara na svetu
    Vasa cetiri mozga u jednom 115
    Neuroni, dendriti, glija celije i sastav izolacije 119
    Mnogo vasih razlicitih "centara inteligencije" 121
    Dve strane vaseg mozga 125
    Kako vas mozak smesta informacije 131
    Vase cetiri zasebne talasne dužine 133
    Vas mozak radi na kiseonik i hranljive materije 135
    Jednostavni saveti o hrani za mozak 139
    Znacajna je i vasa emocionalna inteligencija 141
    Jedinstvo tela i uma 141
.
. 4. Priručnik "sam svoj majstor" 145
    Prvih 20 koraka da se bilo sta nauci mnogo brže, bolje i lakse
     1. Zapocnite sa saznanjima iz sporta 145
     2. Usudite se da sanjate i da zamislite svoju buducnost 149
     3. Postavite specificne ciljeve i odredite rokove 149
     4. Brzo obezbedite mentora entuzijastu 149
     5. Najpre pocnite sa celovitom slikom 151
     6. Pitajte! 153
     7. Tražite glavna nacela 155
     8. Pronadite najbolje tri knjige koje su napisali oni koji su uspesni prakticari 155
     9. Ponovo naucite kako citati - brže, bolje i lakse 157
    10. Potkrepite slikama i zvukovima 161
    11. Ucite cineci 163
    12. Umesto pisanja linearnih beležaka crtajte mape uma 165
    13. Jednostavni nacini prisecanja naucenog 167
    14. Naučite umetnost opuštene budnosti 169
    15. Vežbajte, vežbajte, vežbajte 173
    16. Razmišljajte i pravite pregled 173
    17. Koristite alate za povezivanje poput, na primer, "spajalice pamćenja" 173
    18. Zabavljajte se, igrajte igre 175
    19. Poučavajte druge 177
    20. Upišite se na kurs ubrzanog učenja 177
.

Sadržaj - deo 2 (Poglavlja 5-9) 
Sadržaj - deo 3 (Poglavlja 10-15)

Vrh

 
bg_right.gif px1.gif